Kmo-groeisubsidie

Kmo-groeisubsidie

Internationalisering met behulp van Kmo-groeisubsidie

De subsidie richt zich tot kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's), die gevestgd zijn in Vlaanderen. Bedrijven die zich kandideren beschikken over een aantoonbare groeiambitie.

Deze kmo-subsidie is in het leven geroepen om sterke groei te stimuleren en om de competiviteit van kmo’s in Vlaanderen te bevorderen. Het groeithema moet hierbij aansluiten bij één van de volgende thema’s.

Internationalisering

  • voor kmo's die willen groeien door hun bestaande activiteiten uit te breiden naar nieuwe markten.
  • Export moet deel uitmaken van een langetermijn-strategie.
  • Internationalisatie moet duurzame economische groei opleveren voor de vestiging in Vlaanderen.
  • Subsidie zowel voor bedrijven die voor het eerst exporteren, als bedrijven die al ervaring hebben met export en nieuwe markten willen aanboren.
  • de uitbreiding naar nieuwe markten moet voldoende nieuwe uitdagingen stellen aan de onderneming.

Eerder hielpen we al diverse Vlaamse bedrijven met behulp van de Groeisubsidie in sectoren als software, machinebouw, consumentengoederen, voeding en diensten.

De basis hiervoor is onze unieke Export4 Step-methodiek, waarbij we bedrijven stapsgewijs helpen bij strategie, organisatie en ontwikkeling van hun buitenlandse ambities. Uitgangspunt hierbij vormt de aanpak op de eigen thuismarkt.

Aan het einde van het traject zijn organisaties in staat om zelfstandig buitenlandse markten op gestructureerde wijze te laten groeien. Met blijvende resultaten.

Er zijn ook nog andere Groeisubsidies beschikbaar. Zij richten zich op onderstaande onderwerpen

  • Digitalisering (grondig en vernieuwend)
  • Duurzaamheid en Circulariteit (projecten m.b.t. klimaattransitie, circulaire economie of milieu)
  • Innovatie (uitdagende innovatietrajecten, vernieuwend voor de sector)

Voor meer informatie over de groeisubsidies, ga naar kmo-groeisubsidies.
Wil je alvast starten met groeisubsidies? Maak alvast een afspraak zodat we van start kunnen gaan. We lichten de werking van de subsidie graag nader toe.

De nieuwe aanvraagperiode is net gestart. Indienen van het dossier kan nog tot 22 mei.

 
Alexander Vissers

Buitenlandse markten ontwikkelen. Dat is wat Alexander met veel passie doet en waar hij het verschil maakt voor opdrachtgevers.