Alexander Vissers

Gebruiksvoorwaarden, cookie- en privacybeleid

Gebruik van de website

Alexander Vissers besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig, bijgewerkt is of wordt weergegeven.

Als de informatie die u vindt op deze website, chat of sociale media tekortkomingen vertoont, zal Alexander Vissers al het mogelijke doen om dat zo snel mogelijk recht te zetten. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van de website. Gebruik daarvoor ons contactformulier. Wij streven ernaar om uw melding zo snel mogelijk te behandelen en bezorgen u een antwoord binnen 2 werkdagen.

Alexander Vissers spant zich ook in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Alexander Vissers kan echter niet garanderen dat de website of andere informatiekanalen volledig vrij zijn van onderbrekingen en andere technische problemen.

Algemeen karakter

Alle informatie op de websites van Alexander Vissers en op de websites waarnaar verwezen wordt, is van algemene aard, tenzij het uitdrukkelijk anders is bepaald. De informatie is niet aangepast aan omstandigheden die specifiek zijn voor een persoon of entiteit. U mag deze informatie niet als een persoonlijk of professioneel advies of een equivalent daarvan beschouwen. Om een specifiek of persoonlijk advies te verkrijgen, kan u altijd Alexander Vissers raadplegen. 

De filmpjes die u op deze website ziet, dienen louter ter illustratie van de geschreven inhoud op de site.

Hyperlinks en verwijzingen

Deze site bevat hyperlinks naar andere websites. Alexander Vissers beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Cookiebeleid

Voor informatie en algemene vragen over de manier waarop Alexander Vissers uw gegevens verwerkt, kunt u steeds contact opnemen via ons contactformulier of via info@alexandervissers.com. Daar kunt u ook steeds terecht met opmerkingen en suggesties, en om de rechten die de regelgeving u toekent, uit te oefenen.

Dit cookiebeleid is van toepassing op de websites www.alexandervissers.com.

Alexander Vissers kan het cookiebeleid op elk moment veranderen. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren in het kader van veranderingen aan diensten of de geldende wetgeving. Het gewijzigde beleid wordt dan bekendgemaakt op de relevante website en geldt vanaf het moment dat deze bekendgemaakt wordt.

Wat zijn cookies precies?

Cookies zijn kleine gegevens- of tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat worden geïnstalleerd wanneer u een website bezoekt of een (mobiele) toepassing gebruikt. Het cookiebestand bevat een unieke code waarmee uw browser herkend kan worden tijdens het bezoek aan de online service of tijdens opeenvolgende, herhaalde bezoeken. Cookies kunnen worden geplaatst door de server van de website of toepassing die u bezoekt, maar ook door servers van derden die al dan niet met deze website of toepassing samenwerken.

Cookies maken over het algemeen de interactie tussen de bezoeker en de website of toepassing gemakkelijker en sneller, en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende delen van een website of toepassing.

Alexander Vissers vindt het belangrijk dat u op iedere plaats en elk ogenblik inhoud kan bekijken, beluisteren, lezen of beleven via diverse mediaplatformen. Alexander Vissers wil ook werken aan interactieve diensten en diensten op uw maat. Op websites en toepassingen worden technieken gehanteerd om dit mogelijk te maken, bijvoorbeeld met behulp van cookies en scripts. Deze technieken worden hierna gemakkelijkheidshalve cookies genoemd. In dit cookiebeleid wenst Alexander Vissers u te informeren welke cookies worden gebruikt en waarom dit gebeurt. Verder wordt toegelicht in welke mate u als gebruiker het gebruik kan controleren. Alexander Vissers wil namelijk graag uw privacy en de gebruiksvriendelijkheid van haar websites en toepassingen zoveel mogelijk waarborgen.

Hoe kan ik het gebruik van cookies op deze website weigeren of beheren?

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen. U kunt op elk gewenst moment ook de reeds geïnstalleerde cookies van uw computer of mobiele apparaat verwijderen. Instructies vindt u op de website van uw browser.

Bescherming van persoonsgegevens

Alexander Vissers hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke levenssfeer. De meeste informatie is via de website beschikbaar zonder dat er persoonsgegevens worden verwerkt. Indien u contact opneemt via mail, chat of per telefoon, dan kan u in bepaalde gevallen persoonlijke informatie worden gevraagd. De contactgegevens en vraag worden in dat geval geregistreerd. Deze gegevens worden enkel verder meegedeeld aan de derden indien dit noodzakelijk is voor de verdere behandeling van de gestelde vraag. Stelt u een vraag via e-mail, dan kan uw mailadres ook gebruikt worden om u nadien een link toe te sturen naar een tevredenheidsenquête over onze dienstverlening.

De gegevens worden steeds verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG / GDPR), en met de bepalingen van de Belgische en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Voor verdere vragen of het uitoefenen van uw rechten kunt u contact opnemen via het mailadres info@alexandervissers.be